Thông Báo

E hèm!

Mấy bữa nay có việc phải đi xa gấp, nên chẳng onl đc, cũng chẳng thể thông báo là mình off mấy ngày. Sr mn nhá. H già roy nên khó tính thì phải, lúc nào ngoi lên cũng là thông báo. 1/ Hiện h bận bù đầu lên ấy, nên nhiều khi sẽ lặn… Continue reading E hèm!

Bình chọn